*
Martin A. Hansen - en dansk forfatter -- en forfatter

Siden er redigeret tirsdag den 21. april 2015
20. august 1909 - 27. juni 1955
Tilbage til forsiden
Martin A. Hansen
Vejen til boglisten
1935-1949 1950-1955 Litteraturliste
1935-1949 19501955 Litteratur
Læs om forfatterens dagbøger. som udkom i 1999
Læs om Kætterbrev 1-3, som udkom november 2004
Kort biografi

Her kan du læse en kort biografi om Martin A. Hansen, en af nyere dansk litteraturs betydningsfulde forfattere.

Når Martin A. Hansen i perioden omkring og lige efter besættelsen fik en så væsentlig position i litteraturen, var det fordi hans tanker blev tænkt af mange i de år, han skrev.

Jens Alfred Martin Hansen blev født i Strøby på Stevns den 20. august 1909.
Hans far, Hans Peter Hansen, som den 18. oktober i 1908 blev gift med Karen Christine Mariane Mathiasen, var husmand og kirkesanger.

En tid boede den lille familie i Strøby, men i 1918 overtog de en lille ejendom på otte tønder land, der lå ved vejen mellem Strøby og Strøby Egede. Ejendommen fik det sigende navn "Stedet".

Det var ikke altid lykken, der tilsmilede familien, hvis private økonomiske situation siden hen dannede baggrund for den unge forfatters sociale indignation i debutromanen "Nu opgiver han".

På trods af fattigdom og modgang nød faderen stor anseelse på egnen og var en årrække sognerådsformand, mens moderen  var medlem af menighedsrådet.

Som lille dreng kom Jens Alfred Martin Hansen meget ind til "urmageren", der boede i sit beskidte og uryddelige hus som nabo til "Stedet".
Herinde hos "urmageren" eller "sogneprofeten" var der masser af bøger, som drengen lånte og læste med stor ildhu.

Det var her Jens Alfred stiftede bekendtskab med den store litteratur. "Urmageren" var en belæst autodidakt, som lod sine reoler være tilgængelige for den videbegærlige Jens Alfred, og samtidig holdt han nøje regnskab med, hvad drengen læste.
Den pudsige "original" åbnede nye døre for Jens Alfred, der ikke kunne få læsestof nok, og han holdt lange forelæsninger for  husmandssønnen om historiske og bibelske anliggender.

Lysten til bøger var næsten en slags narkomani, en uhelbredelig last, som blev stimuleret hos "urmageren".

Den 30. september 1922 blev Jens Alfred konfirmeret i Strøby kirke - skolen sluttede i foråret 1923.
Nu skulle drengen ud at tjene til livets ophold, som det var skik dengang.

Den 1. maj 1924 blev han tjenestedreng hos en bonde i Strøby Egede.
Siden kom han til "Legården" i Strøby.

På begge gårde sled og slæbte Jens Alfred - sikkert mere end nødvendigt, men sådan var hans sindelag, og det blev aldrig anderledes.

Barndommen var i de år, hvor samfundet på landet ændrede sig ganske meget, og Jens Alfred Martin Hansen tilhørte den gamle landbokultur, hvilket han ofte i sine skrifter kaldte for "gammellivet".

Da Jens Alfred var 17 år gammel i 1926 begyndte han i forberedelsesklassen på Haslev seminarium, hvor han i 1930 fik sin lærereksamen med udmærkelse.

Under sin læreruddannelse traf han flere studiekammerater, som fik betydning for ham resten af livet - næsten da.
Blandt andre var der Johannes Skovenborg og Henry Davidsen.

To studiekammerater indtog en særlig plads, det var Thorkild Petersen, som bar tilnavnet "Baron til Gimle" og Alfred Lykke Davidsen, "Konge til Læborg" (Lykke døde efter svær sygdom i 1950).
Selv bar Jens Alfred Martin Hansen tilnavnet "Greven".

Disse tre mennesker holdt sammen og de to studiekammerater fik på mange måder afgørende betydning for flere af Jens Alfred Martin Hansen og i flere henseender en vis indflydelse på nogle af hans værker.

Allerede under tiden på seminariet skrev det unge menneske og næsten alt blev forelagt Lykke, "Kongen af Læborg" for kommentarer og kritik, hvilket varede til og med romanen "Jonatans rejse".

I 1931 fik seminarist Hansen, ny lærer, job ved Københavns skolevæsen.
Det skal måske lige nævnes, at han havde et ganske kort vikariat i Odense, men det måtte man vist ikke betegne som nogen succes.

I 1933 blev han fast ansat på Blågårds seminariums øvelsesskole på Kapelvej.
Arbejdet på skolen blev passet samtidig med at han skrev, og det var selvsagt en vanskelig balancegang, der meget ofte voldte adskillige kvaler.

I forbindelse med udgivelsen af den første roman "Nu opgiver han" i 1935 opfordrede forfatterkollegaen Leck Fischer ham til ikke at bruge sit fulde navn Jens Alfred Martin Hansen.
Derimod mente Leck Fischer, at Martin A. Hansen vil være et meget bedre navn, som læserne ville huske - og derved blev det.

Den største støtte i sit liv fik Martin A. Hansen dog i fru Vera, som han traf den 6. maj 1932. Vera Jensen hed hun.

Hendes forældre havde en lille vognmandsforretning på Frederiksberg, (Ole Wivel skriver ganske vist i sin bog om Martin A. Hansen, at det var i Brønshøj) hvor hun blev født den 13. maj 1910.

Da hun var 22 år gammel forlovede hun sig med Martin A. Hansen.
De blev viet den 1. maj 1935 i Mariendals kirke i København.

Deres første hjem blev en lille lejlighed på Fjenneslevvej i Brønshøj. Her måtte fru Vera dog bo alene en del af tiden, da Martin A. Hansen allerede den 10. maj 1935 skulle til Holbæk for at aftjene sin værnepligt ved "8. Bataljons 5. Kompagni" indtil den 5. Oktober samme år.
Familieforøgelse den 21. marts 1939, da en lille dreng kom til verden. Hans-Ole blev hans navn.
Den 1. marts 1943 kom en lille pige til - og nu var familien på fire. Mette-Lise kom den lille pige til at hedde.

I august måned 1940 overtog familien et hus på Skolevangen nr. 21 i Brønshøj, hvor Martin A. Hansen selv måtte udføre en mængde reparationsarbejde godt hjulpet af vennerne Lykke ("Kongen af Læborg"), en svoger og Henry Davidsen, der begge var lærere.

Det var på denne adresse, Martin A. Hansen sad på sit lille kvistværelse med skrå vægge og skrev hovedværkerne i forfatterskabet fra "Jonatans rejse" til "Løgneren".

Fru Vera var helt enestående. Penge var det småt med, der var ikke råd til nogen form for luksus.
Hun var i modsætning til sin mand ikke bekymret for terminerne og led tilsyneladende ikke under den store mangel på penge.

Derimod var hun mere bekymret for sin mands mangel på nattesøvn og det kolossalt store forbrug af diverse piller mod migræne og anden dårligdom.

I flere dagbogsnotater har Martin A. Hansen skrevet om den plagsomme hovedpine og det store forbrug af capacetyl - hovedpinepiller.

I 1950 flyttede Martin A. Hansen og familien fra huset på Skolevangen i Brønshøj til Lejre, hvor de bosatte sig i den gamle præstegård for Osted-Allerslev.
Huset skulle naturligvis have et navn - og blev så af Martin A. Hansen "døbt" "Salum"

Det meste af livet var Martin A. Hansen plaget af sygdom - og formentlig har det sarte sind ikke mindst spillet en væsentlig rolle i sygdomsbilledet.

En rejse til Island i 1953 med dårligt vejr gjorde heller ikke tingene bedre og året efter samt den første tid af 1955 var han ikke på nogen måde rask, men trods det gennemførte han en foredragsrejse rundt i Danmark.

I foråret 1955 blev det konstateret, at Martin A. Hansen havde pådraget sig kronisk nyrebetændelse og han blev indlagt på Bispebjerg Hospital, hvor han døde den 27. juni, næsten 45 år gammel.

Martin A. Hansen i sit arbejdsværelse på "Salum" - huset i Lejre - 1954.
Navnet "Salum" stammer fra en runesten i Skåne,Toke Gormsøns.

Hans båre blev ført til det elskede "Salum" og få dage efter, den 1. juli, blev han han begravet fra Grundtvigskirken og gravsat på Allerslev kirkegård.

Tre år senere døde fru Vera og blev begravet ved siden af sin mand.  

Klik her for at komme tilbage til Hans-Jørgen Sindholt's foranderlige hjemmesideGå til toppen af denne side.

Dagbøger

Et notat fra den 20. august 1999
Den dag ville Martin A. Hansen være fyldt 90 år.

Igennem hele sit liv skrev Martin A. Hansen dagbøger.
Indtil nu har de store mængder af notater og dagbøger kun været tilgængelige for ganske få foruden familien.

Fredag den 20. august 1999 udkom dagbøger fra perioden 1931-1955.
Dagbogsnotaterne vil givet være af stor interesse for de mange læsere af Martin A. Hansens bøger.
Her får et lidt mere nuanceret billede af mennesket bag forfatterskabet.

Det er to særdeles kyndige personligheder, som gennem lang tid har forsket i notaterne og sammen med "Det Danske Sprog- og Litteraturselskab" har de udgivet tre bind på omkring 1.400 sider.
De to er litteraturforskeren Anders Thyrring Andersen og teologen Jørgen Jørgensen, som har stået for det omfattende arbejde med at gennemgå og udvælge materialet.
De tre bøger udkom som nævnt den 20. august 1999 på bogforlaget Gyldendal.
Udgiverne har konstateret en stigende interesse for Martin A. Hansens forfatterskab. Det er sket i takt med, at interessen for religiøsitet og metafysik er steget - også blandt de yngre forfattere.

Folk leder i vor tid efter en mening med livet og forklaring på dette forunderlige liv.

Man vil i dagbøgerne stifte bekendtskab med en for de fleste lidt ukendt side af forfatteren. Bøgerne viser noget om et menneske med mange bryderier - og her læser man om det besværlige liv - kampen med troen - måske en løgner og en forfører - et kompliceret menneske.

Martin A. Hansen var udmærket klar over, at han var en god forfatter og at hans dagbøger engang ville blive udgivet. Derfor er de også skrevet under en vis kontrol, hvorfor man ikke skal vente at finde en mængde private afsløringer, men mere forfatterens tanker og følelser om livet og dets mysterium - og refleksioner over egne værker.

Og dog - man får lov at møde mennesket gennem år og dag. Læseren bliver indviet i et liv med dets glæder og bekymringer, dets irritationer.

De udgivne dagbøger består af to bind samt et registerbind:

  • Bind 1: 1931-1946
  • Bind 2: 1947-1955
  • Registerbind

I alt 1465 sider -
Forlag: Gyldendal.
Pris den 20. august 1999: 675,- kr.

 

Fra venstre Martin A. Hansen og fru Vera - i midten står Bjørn Poulsen og fru Ellinor - helt til højre Thorkild Bjørnvig og fru Grete.

 

Anders Thyrring Andersen har samlet Martin A. Hansens korrespondance med kredsen omkring Heretica.
Med "Kætterbreve" og udgivelsen af Martin A. Hansens "Dagbøger" (1999) har Anders Thyrring Andersen gjort store dele af fyrrernes og halvtredsernes kulturliv til et veldækket "tag-selv-bord" for alle med interesse for den periode.

"Kætterbreve 1-3"

Bøgerne er udkommet på Gyldendals forlag.
1640 sider - prisen i november 2004 er kr. 698,00

 

Klik her for at komme tilbage til Hans-Jørgen Sindholt's foranderlige hjemmesideTil toppen af siden.

En god oplysning

Hans-Jørgen Sindholt -
Første udgave af hjemmsiden udkom den 10. april 1998