*
Martin A. Hansen - en dansk forfatter -- en forfatter

Siden er redigeret den 21. april 2015
Martin A. Hansens udgivelser
19351949
Tilbage til forsiden
Martin A. Hansens forfatterskab omfattede 18 originale bøgerr. Desuden foreligger en del såkaldte privat-tryk ( iflg. Cai M. Woel).
Listen vil blive ajourført, idet jeg vil tilføje optegnelser over artikler, der er mig bekendte, når tiden tillader det.
En række af Martin A. Hansens digte er opført her.
Oversigten over digtene er ikke fuldkommen - ajourføring vil finde sted.

I øvrigtt anbefales på det varmeste, at du læser mere om forfatterens utallige artikler i dagbøgerrne.
Specielt i tredje bind - noter og registre - kan du læser mere om artikler m.v.

1935.
Martin A. Hansen udgiver under navnet Jens Alfred Hansen sin debutroman "Nu opgiver han". Bogen blev egentlig til efter et væddemål mellem Martin A. Hansen og hans studiekammerater.
I øvrigtt gennemførte de to andre vist ikke deres del af projektet. Udgivelsesdatoen var den 8. oktober 1935,  samme dag som forfatteren, menig 582 forlod kasernen i Holbæk.

1937.
En sikkert mindre kendt - og ikke stærk roman udkom dette ?. Det er en forts?telse af debutromanens persongalleris sk?ner.
"Kolonien"
anses for at v?e en mindre vellykket bog, som Martin A. Hansen ikke nårde at f?omskrevet som på ?kt inden sin d? den 27. juni 1955.

1940.
I ?ene mellem udgivelserne "Kolonien"(1937) og "Jonatans rejse" (1941) skrev Martin A. Hansen et h?espil til radioen.
Det eneste h?espil i det hele taget. "Konfirmationsklokken" er titlen, og det karakteriseres af forfatteren Cai M. Woel som et eventyrspil i retning af de kendte folkeeventyr.
V?ket anses ikke for at v?e s?ligt fremragende på grund af den uklare konflikt - og sammenblandingen af halvt virkelighed og halvt eventyrlighed.
Manuskriptet foreligger ikke i udgivet bogform.

1941
Efter skuffelsen over "Kolonien" i 1937 gik der fire ?, f? Martin A. Hansen atter udgav nyt.

Det blev til eventyrromanen "Jonatans Rejse", som handler om smeden Jonatan, der f? den "Onde" selv spå ret inde i en flaske, som er lavet af kirkens malmklokke.

Det er en flaske, der nårten er som Alladins lampe, for det viser sig, at den giver sin ejermand - og alts?i dette tilf?de smeden, hvad han ?sker sig.

-- Bogens hovedtese er antageligt, at indg?de aftaler skal holdes. Selvom m?leren, ? af de mange personer Jonatan m?er under sin rejse, mister sin m?le i en brandstorm under maling af Valentins korn, g? han alt for at efterkomme den indg?de aftale.

"Men gudskelov kan jeg nu leve resten af mine dage uden at mindes nogen fors?melse" - siger m?leren.

Bogen blev på t modtaget af tidens anmeldere, men dog var Martin A. Hansen noget skuffet over deres anmeldelser. I sin dagbog skrev forfatteren den 31. oktober 1941:

"Alt i alt positiv"

Tilfreds var han dog ikke og det pinte ham i h? grad, at romanen blev sammenlignet med andre forfatteres v?ker og dermed i virkeligheden fundet for let.

Resigneret skrev han i sin dagbog ogs?den 31. oktober 1941:

"Bogen har ikke betydet noget Gennembrud, muligvis overlever den S?onen. Dermed f?dig med Jonatans Rejse"

I øvrigtt foretog Martin A. Hansen en omskrivning af bogen i 1950.

1942
Noveller. Bl.a. "Huldren" i bladet "Magasinet"og en lille fort?ling i bladet "Vild Hvede".

1943.
Et forarbejde til "Agerh?en" dukkede op i "Aarhuus Stiftstidende".

Digt
Et hyldestdigt i anledning af Johannes V. Jensens 70-?s f?selsdag offentliggjort i "Ekstrabladet".

1944.
Med novellen "H?tgildet" vandt Martin A. Hansen bladet "Bogrevyens" novellekonkurrence.
Samme ? udkom novellesamlingen "De fjorten bedste".
I perioden fra 1942 til 1944 offentliggjorde Martin A. Hansen 26 ting - af dem var de 12 fra dette ? 1944.
Man kan læser mere om det i bl.a. Ole Wivels bibliografi.
(Se litteraturliste nederst på siden).
Mange mente, at Martin A. Hansen skrev "langsomt", og det kan vel v?e, idet han meget ofte omskrev sine ting, hvilket tog ham usigeligt megen tid.

Digte
"September 1944"
"Kai Munk - et halvt ? efter hans d?".
"Normandiet" findes i den illegale bog "Der br?der en ild" (Uden navn).
"Den henrettede", kom i bladet "Folk og Frihed, nr. 14. den 1. juni 1944.
"Stormen" i bladet "Folk og Frihed" nr. 26 den 1. maj 1944.

1945.
Under det meste af bes?telsestiden kom der ikke meget fra Martin A. Hansens pen, når man ser bort fra kronikker i enkelte dagblade og noveller samt det tidligere omtalte hyldestdigt til Johannes V. Jensen i anledning af dennes 70-?s f?selsdag.

læserrgerningen var ikke forenelig med skrivearbejdet, s?f?st efter 1945, hvor Martin A. Hansen s?te orlov fra det k?enhavnske skolev?en, kom der skred i udgivelserne.

I dette ? - 1945 - udkom den 10. marts romanen "Lykkelige Kristoffer", hvis h?e placering i vor tids litteratur  iflg. Cai M. Woel skyldes stilen og sproget.
Her viser forfatteren, Martin A. Hansen sig som en moden sprogkunstner.
(Vedr. Cai M. Woel bedes du se litteraturlisten nederst på siden).

Under sit arbejde med "Lykkelige Kristoffer" skrev han i sin dagbog den 24. maj 1944:

"Har kigget i "Kongens Fald" og undret mig over nårheden i Billederne. Overgaar i uhyre Grad mine. Men mine Personer kan godt v?e med og Kristoffer er langt fastere som Fort?ling - episk.

Digte
"Gr??en", udkom i bladet "Folk og Frihed, nr. 25 den 25. april 1945.
"Den efterladte" udkom i "Folk og Frihed" nr. 25 i 1945.
"Til min far" udkom i ?tsj?lands Folkeblad den 3. april 1945
"5. maj 1945". Digt på mindemuren i Mindelunden i Ryvangen.
"Rytteren" udkom i "Morgenbladet" den 23. maj 1945.
"Til Martin Andersen Nex?quot; udkom i "Land og Folk" den 26. juni 1945.
"Ungdom, lad klokken runge" udkom i "Folk og Frihed" nr. 32 den 31. juli 1945.
"Hos den faldne" udkom i "Folk og Frihed". nr. 38 den 20. oktober 1945. Siden optrykt i "Gyldendals Julebog 1955".
"Kontreadmiral Carl Hammerich". Mindedigt udkom i "Folk og Frihed" nr. 40 den 5. december 1945.

1946.
Novellesamlingen "Tornebusken" udkom dette ?. Bare to korte noveller og en l?gere, der nårten forekommer at v?e en lille roman.
Den f?ste novelle er "på keklokken".
Den anden novelle er "Midsommerfesten", der er samlingens st?ste.
Den tredje og sidste novelle i samlingen er "Septembert?en".
Det er bestemt ikke let l?ning, men forlaget troede på mulighederne og novellesamlingen udkom i 5.000 eksemplarer i f?ste udgave og ?et efter i 3.000 eksemplarer.
I alt udkom bogen i fire oplag - i alt 17.000 eksemplarer indtil 1959. Bogen fastslog Martin A. Hansens ber?melse - og gav ham ry for at v?e en religi? forfatter, en opfattelse udgivelsen af "Agerh?en" ?et efter på sin vis understregede.

Digt
"G?ter" udkom i "Frit Danmark" den 1. november 1946.

1947.
Novellesamlingen "Agerh?en" anses for at v?e Martin A. Hansens lykkeligste og st?ste digterv?k.
Sm?noveller - med sk? af fabler, legender - eventyr eller sagn.

såkaldte privattryk.
"To prosastykker", Calbergs Boghandel, K?enhavn, 1947.
Skriftet indeholder en novelle af Martin A. Hansen, "Middagstunden", som allerede i 1944 under overskriften "Adam Homo og Fynboen" stod at læser i "?hus Stiftstidende".
Novellen blev optrykt i "bøgerrnes verden" i 1957.

Den anden novelle i skriftet er af Erik Bertelsen, "St?enes soveplads".

1948.
Samme efter?, som "Agerh?en" var udkommet om for?et, kom en ny samling prosastykker - det var kronikker og essays - under navnet "Tanker i en skorsten".
Bogen indeholdt tyve bidrag - skrevet i perioden fra 1941 til 1948 - og sat i kronologisk rækkef?ge.
Bogen udkom den 24. november 1947 i 3.000 eksemplarer og allerede den 4. december samme ? udkom et nyt oplag på 3.000 eksemplarer.
I alt blev bogen trykt i 13.000 eksemplarer indtil 1959.

Digt
"Menneske" udkom i "Heretica" nr. 5 i 1948.

En række af tidens forfattere dannede den såkaldte Heretica-kreds, som bidrog til debatten om tidens str?ninger i det litter?e tidsskrift "Heretica" i perioden fra 1948 til 53.
"Heretica" betyder k?terier, og kredsen af forfattere var is? k?tersk i forhold til rationalisme og ideologier.
Thorkild Bj?nvig, Bj?n Poulsen, Martin A. Hansen, Ole Wivel, Frank J?er og Tage Skou-Hansen var at t?le blandt de skiftende redakt?er af tidsskriftet.
Uddrag af Heretica udkom i bogform i 1962.
 1949.j
Et forarbejde, "En sj?den ferie", til den v?entlige novelle "Hemmelighedens kunstner" i bladet "Heretica".
Novellen "Hemmelighedens kunstner" udkom i bladet "Heretica".

1949.j
såkaldte privattryk.
"?ynet", Central-trykkeriet, Nakskov, 1949.
Skriftet, som er illustreret af John Sparre Christensen, blev trykt i 255 eksemplarer

S?aldt privattryk.
"Sankt Hans Aften", tilrettelagt og udsendt af en række medarbejdere på Egmont H. Petersens Bogtrykkeri, der trykte bogen i 375 eksemplarer i 1949.
Illustreret af Ib Spang Olsen.

Hans-J?gen Sindholt -
F?ste udgave af hjemmesiden udkom  den 10.april 1998.