*
Martin A. Hansen - en dansk forfatter -- en forfatter

Siden er redigeret den 21. april 2015
Martin A. Hansens udgivelser
19501955
Tilbage til forsiden
Martin A. Hansens forfatterskab omfattede 18 originale b?er. Desuden foreligger en del s?aldte privat-tryk ( iflg. Cai M. Woel).
Listen vil blive ajourf?t, idet jeg vil tilf?e optegnelser over artikler, der er mig bekendte, n? tiden tillader det.
En r?ke af Martin A. Hansens digte er opf?t her.
Oversigten over digtene er ikke fuldkommen - ajourf?ing vil finde sted.

I ?rigt anbefales p?det varmeste, at du l?er mere om forfatterens utallige artikler i dagb?erne.
Specielt i tredje bind - noter og registre - kan du l?e mere om artikler m.v.

1950.
L?neren
I 1949 modtog Marin A. Hansen en opfordring fra Statsradiofonien - i dag Danmarks Radio - til at skrive en radioroman, som skulle udsendes i ?eren i begyndelsen af 1950. Det blev til "L?neren", som blev l?t af skuespilleren Pouel Kern.

Man sagde, at hele Danmark lyttede til historiens 12 kapitler, der blev l?t 12 s?dage.

I virkeligheden ligger en lille (dengang) utrykt novelle fra 1946 "Nu bryder isen" til grund for bogen.

Novellen kom f?st til offentlighedens kendskab den 20. august 1969, hvor Martin A. Hansen ville v?e fyldt 60 ?, da skuespilleren Pouel Kern l?te novellen i Danmarks Radio.

Denne roman var efter sigende af nogle folk i radioens regi et m?keligt arbejde.

En folkelig bog til radioudsendelse var det just ikke. Der var flere, som mente, at denne bog ikke ville g?e indtryk p?en halv eller en hel million lyttere.

Der var klart tale om en undervurdering af lytterne - ikke noget nyt i ?rigt -.
Der er noget afsluttet og definitivt over romanen, b?e dens handling og atmosf?e har noget opgivende over sig.

Det er nok aldrig f? h?dt, at en roman med s?mange sammensatte og skjulte symboler er blevet til n?ten "folkelig underholdning", som denne roman blev det.
Skuespilleren Pouel Kerns opl?ning var givet med til at give lytterne et klart indtryk af hovedpersonens v?en.

Kort efter radioudsendelserne blev romanen trykt som f?jeton i "Den Berlingske Aftenavis" - med illustrationer af Ib Spang Olsen.

Den 29. august 1950 udkom romanen i bogform. F?ste oplag var p?intet mindre end 10.000 eksemplarer.
Bogen blev modtaget med en vis ?efrygt. De fleste kritikere var s?deles positive i deres anmeldelser, men der var ogs?nogle, der satte sp?gsm?stegn til bogens form?.

Som de fleste sikkert ved, har romanen i h?este v?et udsat for mange anf?telser.
En r?ke nutidige kritikere anser i dag romanen for at v?e en overvurderet generations- og livsanskuelsesroman, skrevet i en tidsbundet patos som de overhovedet ikke kan forholde sig til.
Iflg. Henrik Ljungberg - se litteraturlisten nederst p?siden.
Siden er bogen udkommet flere oplag.

1950.
I 1949 oprettede Ole Wivels forlag tidsskriftet "Heretica", hvortil Martin A. Hansen bidrog med flere ting.

?gangen 1950-51 blev tilmed redigeret af Martin A. Hansen.
Tidsskriftet fik stor betydning for den litter?e meningsudveksling i ?ene efter krigen, men litteraturen fik nu nok ikke n?nev?digt ud af skriftet, der havde omkring 5.000 abonnenter.

I 1950 offentliggjorde Martin A. Hansen tre store artikler, som samme ? indgik i essay-samlingen "Leviathan".
Bogen udkom tre m?eder efter romanen "L?neren" - den 27. november 1950.

Der var vist ingen tvivl om, at "L?nerens" succes havde smittet af p?
"Leviathan", der udkom i to oplag hver p?2.000 eksemplarer.
Bogen bliver anset for at v?e et af Martin A. Hansens svageste arbejder. Engang   havde han i et muntert lag sagt, at han "n? havde ?sket at skrive ? d?lig bog".

Bogen er ganske uklar og ret uoverskuelig.
M?ke har den p?sin vis v?et med til at give forfatteren en afklaret holdning til mange problemer.

S?aldt privattryk.
"Veras Viser og Eventyr" af Mette-Lise, Hans-Ole og Martin.
Det var en f?selsdagshilsen til hustruen fru Vera Hansen.
Blandt andet indeholdt skriftet, der udkom den 13. maj 1950, 12 digte af Martin A. Hansen.
"Majl?", "Impromty", "Kender du ikke...", "Flygtning", "Efter konvoyerne", "Minen", "Irland", "For?et", "Midsommernat", "Sj?landsk november", "Til en d? ven", "Tilegnelse".
Skriftet blev trykt i 250 eksemplarer, hvoraf 150 kunne k?es.
Der findes formentlig en del i privateje.

1951
Digt
"Ved digterens d?" udkom i "Heretica" nr. 1 i 1951 i anledning af Johannes V. Jensens d?.

1952.
Den 18. november 1952 udkom det v?tige v?k "Orm og Tyr", som absolut ikke h?er til de lettest l?te b?er fra Martin A. Hansens univers.

Bogen er blevet til gennem mange ?s ih?dige og grundige studier - og ogs? unders?elser af lokaliteterne, opm?inger af stendysser og j?testuer samt kirker. Alt blev noteret og p?forholdsvis kort tid blev optegnelserne samlet i en syntese.

V?ket skulle give et nyt syn p?danskernes historie set i lyset af de andre nordiske landes historie. Det skulle give et samlende syn over landets og historiens tilblivelse og de st?ste afg?ende epoker: Hedenskaben og Kristendommen.

Som et lille kuriosum kan n?nes, at der i  "Orm og Tyr" er skrevet med "bolle-?quot; og at navneordene begynder med med sm?begyndelsesbogstaver.

Martin A. Hansen holdt sig ellers til den "gamle retstavning", men da bogen skulle udkomme samtidig i Danmark, Norge og Sverige, er der god grund til at tro, at han har brugt "en nordisk" stavem?e.
Bogen udkom i alt i 20.000 eksemplarer indtil 1959.

Digt
"Landet hinsides fjorden" udkom i "Heretica" nr. 1 1952.
Digtet blev genoptrykt i "Martin A. Hansen til minde" ved hans d? i 1955.

S?aldt privattryk.
"Kirkebakken", Kolding, 1952.
Dette tryk udkom den 19. november 1952 p?Askov Boghandel i Askov ved Vejen. I ?rigt blev denne fine boghandel lukket i 1997.
Trykt i 3.000 eksemplarer.

1953
Efter udgivelsen af "Orm og Tyr", udkom i maj m?ed 1953 en rejseskildring fra Norge, "Kringen".
Det er en glad forfatter, der her skriver om sine oplevelser fra ?re Guldbrandsdal, som han bes?te sammen med sin hustru, Vera.
Bogen udkom i f?ste oplag med 8.000 eksemplarer - og s?vidt jeg ved, er den ikke udkommet sidenhen.

1953.
I november 1953 udkom den lille novellesamling "Paradis?lerne".

1953
P?trods af flere m?eders rejse til Island blev der udgivet hele tre b?er i 1953. De to er n?nt og her den sidste: "Dansk vejr", som blev til p?opfordring fra Hasselbalchs Forlag. Forlaget ville gerne have Martin A. Hansen til at skrive nogle undertekster til Ernst Clausens tegninger.

Ernst Clausen levede fra 1921til 1965. Han var tegner og grafiker og lavede utallige illustrationer til dagbladenes s?dagstill? og b?er.
Da Martin A. Hansen s?tegningerne, blev det til en lille bog, der udkom den 30. november 1953 i et oplag p?3.600 eksemplarer. Allerede den 14. december samme ? udkom andet oplag i 4.200 eksemplarer.
Siden er der mig bekendt ikke udkommet flere.

Digt
"En digter" forekom i et "Festskrift til Inge Krokan p?60 ?sdagen" den 19. august 1953.

S?aldt privattryk.
"Maleriet, som endte i Ilden", Marselis-trykkeriet, ?hus 1953.
Martin A. Hansen skrev dette til ?hus Kunstudstillings-kataloget i 1953. Det blev tryk i 350 eksemplarer, som ikke kunne k?es.

S?aldt privattryk.
"J?gen Nielsen", Erik Paludan, K?enhavn, 1953.
Kronikken "Sk?nedigteren" fra Berlingske Aftenavis" den 29. december 1951. Kronikken blev trykt i 500 eksemplarer. De 150 blev solgt fra boghandlerne. Om der i vore dage kan f? flere, er mig ikke bekendt.

1954.
Den sidste st?re bogudgivelse fra Martin A. Hansens skrivemaskine er "Rejse p? Island", en rejse forfatteren selv havde gennemf?t.

Bogen blev smukt illustreret af tegneren Sven Havsteen-Mikkelsen.
Bogen anses ikke for at v?e noget s?ligt bem?kelsesv?digt. Den besv?lige rejse i det barske klima og overnatning i et telt i d?ligt vejr har givetvis ikke haft heldig indflydelse p?forfatterens i forvejen svage helbred.

Bogen udkom i f?ste oplag p?3.500 eksemplarer i 1954. Heller ikke den bog er mig bekendt udkommet i senere oplag.

 1955.j
Digte.
"Evig afsked" findes i "Martin A. Hansen til minde" 1955 - side 28.
"Der ruller s?mange m?er" findes i "Gyldendals Julebog 1955" - side 83-84.

S?aldt privattryk.
"En jydsk Kultur-Personlighed".. S?en Lunds forlag, ?hus, 1955.
Et festskrift af Martin A. Hansen til Richardt Gandrup.

S?aldt privattryk.
"Herman Melville og Moby Dick", Gyldendal, marts 1955.
Her er tale om forord til "Moby Dick" p?dansk og ikke et egentligt privat-tryk, men Martin A. Hansen skrev alts?20 sider til bogen.
Det anses for at v?e det sidste st?re skrivearbejde fra forfatterens h?d.

S?aldt privattryk.
"Gyldendals Julebog 1955 - Martin A. Hansen"
Gyldendals forlag, December 1955.
Trykt som manuskript i 3.000 eksemplarer.

Hans-J?gen Sindholt -
F?ste udgave af hjemmesiden udkom den 10.april 1998.