Mere mekanik -- historie
Orglerne var oprindeligt - helt op til midten af forrige århundrede - rent mekaniske.

I midten af 1800-tallet opfandt man pneumatikken - et system af rør og slanger, som overfører den spillendes udøvelser på tastaturet til ventilerne i vindladerne ved hjælp af luft - man kunne næsten sammenligne princippet med hydrauliksystemer - blot altså med luft i stedet for væske.

Foto: Sven Hjorth Andersen - gengivet med fotografens tilladelse. Et kig ind til nogle af de mange rør, som udgør en stor del af forbindelsen mellem spillebord og orglets ventiler i det pneumatiske orgel..

Denne teknik gav orgelbyggerne er række helt nye muligheder for placering af orglets forskellige afsnit og ikke mindst blev det muligt at koble endnu flere specielle og nye effekter til instrumentet.

Foto: Sven Hjorth Andersen - gengivet med dennes tilladelse. Et kig ind i en vindlade med mekanik - i et pneumatisk orgel.
Foto: Sven Hjorth Andersen - gengivet med fotografens tilladelse.
Et udsnit af et spillebord på et meget lille pneumatisk orgel.
Her er ikke udtræk, idet registerskift foregår ved hjælp af de fem vippeknapper.
Pneumatikken sørger for den videre forbindelse til orgelværket.

Senest kom  konstruktioner med elektrisk overførsel til.

Den elektriske forbindelse mellem manualerne og pibernes ventiler har man dog forladt, idet orgelspilleren faktisk helt mister "forbindelsen" med den enkelte tones dannelse.

Et spillebord med elektronisk registreringsanordning.
Læg mærke til "skabet" til venstre for spillebordet.
Foto: Sven Hjorth Andersen - gengivet med fotografens tilladelse.
Elektronisk setserkombination, Sundalsøre, Norge, Bygmester er Gunnar Fabricius Husted.

Gunnar Fabricius Husteds orgelbyggeri, Fredensborg nord for København.

Orgelspil er en kunst at kunne, og der skal "Fingerspitzengefühl" til for at få instrumentet til at klinge smukt. Kontakten med den enkelte tones dannelse mistes totalt gennem elektrisk overførsel.

I vore dage bygges stort set alle orgler som mekaniske - dog måske med en vis elektrisk hjælp til enkelte registerfunktioner.

Et spillebord med elektromagnetisk registreringsmekanik.
Nykøbing Sjælland kirke, orglet er bygget i 1995 af Gunnar Fabricius Husted, tegnet af Arkitekt Rolf Graae.
Foto: Sven Hjorth Andersen - gengivet med tilladelse. Du ser tydeligt registertrækkene på begge sider af manualerne.

Forestil dig, at nodepulten demonteres og du kigger ind.

Klik på knappen og se ind bag registertrækkeneKlik her og se, hvad der er bag nodepulten
Se mere i dette orgel Klik her for at se, hvad der gemmer sig længere inde i instrumentet

 

Til forrige side Til indholdsfortegnelsen Til næste side
Her kan du sende E-mail til hjemmesidens ophavsmandTil toppen
03. december 2013