Døllefjelde -- genbrug
Dette afsnit er redigeret den 03. december 2013
Nyt orgel i Døllefjelde kirke ---
- genopbygget af orgelbygger Sven Hjorth Andersen
Døllefjelle kirke Døllefjelde Kirke er oprindelig et lille kildekapel (Skt. Kelds Kilde), hvor det nuværende kor var skib. Mærkerne efter det oprindelige kor ses tydeligt på østgavlen. Det nuværende skib er fra o. 1360.
Tårnet er fra o. år 1500. Blandt inventaret kan nævnes et middelalderligt trækrucifiks. Desuden glasmaleriet af ridder Henrik Plot. Det er dog kun en kop, idet originalen er på Nationalmuseet.
Den 27. januar 2002
var der festlig indvielse af dette orgel i
Døllefjelde kirke
Orglet i Døllefjelde kirke
Kirkens hidtidige pneumatiske orgel fra 1936 var ikke længere brugbart, hvorfor menighedsrådet i 1999 købte et brugt orgel fra Seest Kirke, Kolding.

Orgelbygger Sven Hjorth Andersen gav menighedsrådet ved Seest Kirke et tilbud om nedtagning af instrumentet, som var bygget i 1963, idet man her havde valgt at anskaffe kirken et større instrument.
Menighedsrådet ved Døllefjelde Kirke havde på et ret tidligt tidspunkt vist interesse for orglet i Seest Kirke, idet instrumentet efter ombygning ville kunne svare til de krav, der blev stillet til et nyt instrument i Døllefjelde kirke.

Det blev fortsat orgelbygger Sven Hjorth Andersen, som forestod det videre arbejde med "Seest-orglet"

Styringen af dette orgelprojekt er foretået af Warmings tegnestue i  Præstø.
Det meget fine samarbejde mellem orgelbygger og tegnestue har været forbilledlig - og resultatet usædvanlig smukt.

Nu står denne orgelbyggers fine arbejde på det nye pulpitur i Døllefjelde Kirke og vil givet kunne tjene menigheden fremover i mange år.

 

Spillebordet med registerudtræk.
På dette foto kan man ikke se pedalet, da orgelbænken dækker for det.
De to pedaltårne blev oprindeligt i 1978 tilføjet "Seestorglet" og står nu her som et smukt vidne om arkitekt Rolf Graaes arbejder.
Foto: Sven Hjorth Andersen
Orglets stemmer -
Manual:
Gedakt 8', Spidsgamba 8', Principal 4', Rørfløjte 4', Waldfløjte 2' og Mixtur II.
Pedal:
Subbas 16'
kobling til manual
Foto: Sven Hjorth Andersen
Spillebord med registerudtræk - læg mærke til koblingen nederst i billedet - under orgelbænken befinder pedalet sig.
Kort
På Lolland ligger Døllefjelde
Orglet i Døllefjelde kirke på det nye pulpitur

Foto: Sven Hjorth Andersen

Orgelindvielsesgudstjeneste i Døllefjelde Kirke den 27. januar 2002 -
Ved orglet: Organist ved Sakskøbing Kirke Flemming Chr. Hansen.
Prædikant: Biskop Holger Jepsen.
Liturg: Sognepræst Bent Christensen. -
Der blev blandt andet spillet musik af Dietrich Buxtehude, Johann Sebastian Bach, Johannes Brahms, Flemming Christian Hansen og Jesper Madsen.
Til litteraturlisten Til indholdsfortegnelsen Til første side
Her kan du sende E-mail til hjemmesidens ophavsmandTil toppen