En særlig violin

Klik på billedet og læs om Antonio Stradivaris violin fra1716

Antonio Stradivari, Antonio Stradivarius, ca. 1644-1737, havde sit værksted i Cremona. Antonio Stradivari var elev af Nicola Amati (1596-684) ca. 1660 og byggede i begyndelsen både violininstrumenter, harper, lutter og guitarer.

Fra ca. 1680 udviklede han egne modeller inden for violin- og cellobygning, og 1700-20 må betegnes som hans fineste periode, den såkaldte “gyldne periode”. Hans instrumenter anses for at være af højeste kvalitet både håndværksmæssigt og klangligt, og mange leder stadig efter hemmeligheden bag; især den anvendte lak har været genstand for undersøgelser.

Der er bevaret ca. 650 Stradivariinstrumenter, hvoraf mange bærer navne, fx Messias, Betts og Il Cremonese. Især i 1800-tallet anvendte andre hans modeller og forsynede deres instrumenter med Stradivaris byggerseddel, og der findes derfor mange tusinde violiner af denne type.